Microsoft Net Framework AIO 1.1 – 4.7.1 Final [ENG]

1 3.390

NET Framework AIO 1.1 – 4.7.1 Final RePack

Net Framework Version of the program: 1.1 – 4.7.1
Language: English

Command line switches:
• Silent installation of NET Framework 1.1 – 3.5: / S / A
• Silent installation of NET Framework 4.0: / S / B
• Silent installation of NET Framework 4.5: / S / C
• Silent installation of NET Framework 4.5.2: / S / D
• Silent installation of NET Framework 4.6: / S / E
• Silent installation of NET Framework 4.7.1: / S / F

Net Framework Net Framework

Download

1
Nhận xét

avatar
Mới nhất Cũ nhất
Liêm Nguyễn
Liêm Nguyễn

Hay, cảm ơn a đã chia sẽ. Hình như em nhớ còn 1 cái AIO chuyên để sữa lỗi không chơi được game nữa phải khonong a!