Browsing Tag

Ghost Win XP

Ghost XP SP3 Pro Royale Style 2015 Version 2 Final

Ghost XP SP3 được làm từ bộ cài đặt Windows XP SP3 nguyên gốc tích hợp IE8 & WMP 11 Tinh chỉnh, tối ưu, phân mảnh,... giúp windows hoạt động với hiệu suất cao nhất. Cấu hình bằng Spat & Wandrivers 5.33 giúp windows nhận…