Giới thiệu

Lê Hà Blog (lehait.net) là một trang Blog cá nhân được thành lập vào 2017. Trang web đang được vận hành và phát triển nội dung bởi Lê Hà.

Mục tiêu hoạt động

Lê Hà Blog là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và thủ thuật liên quan đến lĩnh vực IT. Đây cũng là nơi giới thiệu những sản phẩm của mình như: Ghost Windows, Thủ thuật, Tiện ích….

Sự hiện diện trên mạng xã hội

Hiện tại Lê Hà Blog có một số kênh mạng xã hội để cùng giao lưu với các độc giả như:

Lê Hà Blog trên Facebook

Back to top button