Browsing Tag

Ghost Win 10 LTSC 21H2

Ghost Win 10 LTSC 21H2 – No & Full Soft, Update May 2022

Thông tin Bản ghost được làm từ bộ cài Windows 10 LTSC 21H2 nguyên gốc (Update Build 19044.1708). Bản no soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật Net Framwork 3.5 và WinRAR. Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,……