Browsing Tag

nạp MBR và PBR

Hướng dẫn nạp MBR và PBR cho ổ cứng chi tiết

Giới thiệu MBR và PBR MBR là gì? MBR là viết tắt của từ Master Boot Record có nhiệm vụ quản lý khả năng Boot của mỗi thiết bị. Ví dụ như ổ cứng, USB, ổ cứng di động… Các bạn thường biết đến với từ như là Rebuild MBR. PBR là viết…