Browsing Tag

password never expires

Thay đổi ngày hết hạn mật khẩu trong Windows 10/11

Thay đổi Password thường xuyên là một trong những việc bạn cần làm để bảo mật tài khoản. Microsoft đã tích hợp tính năng đặt “tuổi thọ” cho Password từ rất lâu. Nếu đến thời điểm ngày hết hạn Password, bạn phải đổi sang Password mới. Bài…