Browsing Tag

Windows 10 Enterprise LTSC 2021

Download Windows 10 Enterprise LTSC 2021 mới nhất

Giới Thiệu Windows 10 LTSC được viết tắt với cụm từ “Long Term Servicing Channel” nghĩa là “Kênh phục dài hạn” thay vì “Nhánh dịch vụ dài hạn” như trước. Đối với Windows 10 LTSC các tính năng chính giống như Windows 10 Enterprise nhưng…